Child Abuse - Przewodnik dla rodzic贸w i opiekun贸w

Zawarto艣膰:

W tym artykule

 • Co to jest maltretowanie dzieci?
 • Rodzaje krzywdzenia dzieci
 • Przyczyny krzywdzenia dzieci i zaniedbania
 • Jak mo偶esz powiedzie膰, czy Twoje dziecko by艂o ofiar膮 przemocy?
 • Znaki, na kt贸re nale偶y uwa偶a膰
 • Skutki krzywdzenia dzieci
 • Wskaz贸wki dla opiekuna dziecka
 • Jak powstrzyma膰 wykorzystywanie dzieci?
 • Wskaz贸wki dotycz膮ce pomocy dzieciom krzywdzonym
 • Zg艂aszanie nadu偶y膰 dzieci

Przemoc wobec dzieci to bolesne do艣wiadczenie dla dziecka, nie wspominaj膮c o emocjonalnej traumie dla rodziny. Uczucia wstydu, poczucia winy, a nawet nieporozumienia uniemo偶liwiaj膮 ma艂ym dzieciom informowanie rodzic贸w o wydarzeniu. Niech臋膰 ta mo偶e by膰 r贸wnie偶 wynikiem jakiegokolwiek zagro偶enia ze strony sprawcy i dlatego rodzice powinni by膰 w stanie rozpozna膰 oznaki nadu偶ycia. Mo偶e mie膰 ogromn膮 r贸偶nic臋 w 偶yciu dziecka, je艣li wie, 偶e rodzice rozumiej膮 jej uczucia.

Co to jest maltretowanie dzieci?

Fizyczne, psychiczne lub seksualne maltretowanie lub zaniedbanie dziecka okre艣la si臋 jako wykorzystywanie dzieci. Mo偶e si臋 to zdarzy膰 z r膮k rodzica, bliskiego krewnego lub opiekuna i ma znacz膮cy szkodliwy wp艂yw na psychik臋 dziecka. Najwi臋ksze ryzyko maltretowania dzieci ma dzieci w wieku pi臋ciu lat i m艂odsze. Kiedy oboje rodzice wychodz膮 do pracy, dziecko cz臋sto powierza si臋 opiece opiekunki, 偶艂obka lub cz艂onka rodziny. W tym przypadku naturalne jest, 偶e rodzice troszcz膮 si臋 o bezpiecze艅stwo dziecka.

Rodzaje krzywdzenia dzieci

Istnieje wiele sposob贸w, w kt贸rych dziecko mo偶e by膰 maltretowane lub maltretowane, a dotyczy to r贸wnie偶 niegodziwego traktowania w celach seksualnych, przemocy fizycznej, przemocy emocjonalnej i zaniedbania.

 • Przemoc fizyczna ma miejsce, gdy rodzic lub opiekun powoduje celowe obra偶enia fizyczne dziecka
 • Kiedy dziecko wykorzystywane jest do cel贸w seksualnych lub jest zaanga偶owane w akt seksualny, nast臋puje nadu偶ycie seksualne
 • Je艣li dziecko i jego rozw贸j spo艂eczny jest zagro偶ony przez rodzica, nazywa si臋 to nadu偶yciem emocjonalnym.
 • Zaniedbanie dziecka ma miejsce, gdy rodzic lub opiekun nie wykonuje koniecznych czynno艣ci opieku艅czych i wspieraj膮cych niezb臋dnych dla dziecka.

Przyczyny krzywdzenia dzieci i zaniedbania

Nadu偶ycie dzieci mo偶e wyst膮pi膰 w kilku okoliczno艣ciach. Oto kilka scenariuszy, w kt贸rych dziecko mo偶e by膰 ofiar膮:

  Przemoc domowa

  Dzieci, kt贸re s膮 cz臋艣ci膮 gospodarstw domowych, w kt贸rych cz臋sto dochodzi do przemocy domowej, same staj膮 si臋 ofiarami przemocy. M臋偶czy藕ni nadu偶ywaj膮cy swoich partnerek s膮 r贸wnie偶 odpowiedzialni za wykorzystywanie dzieci w domach.

  Nadu偶ywanie alkoholu i narkotyk贸w

  Rodzice, kt贸rzy w przesz艂o艣ci byli uzale偶nieni od alkoholu i narkotyk贸w, mog膮 by膰 odpowiedzialni za wykorzystywanie dzieci. Uzale偶nienie nadu偶ywania substancji jest jedn膮 z g艂贸wnych przyczyn maltretowania i zn臋cania si臋 nad dzie膰mi, kt贸re obejmuje przemoc fizyczn膮 i umy艣lne zaniedbanie. Alkohol lub rodzic nadu偶ywaj膮cy narkotyki cz臋艣ciej inicjuje wykorzystywanie dzieci w wieku pi臋ciu lat lub m艂odszym.

  Nieleczona choroba psychiczna

  Nieleczona choroba psychiczna rodzic贸w jest cz臋st膮 przyczyn膮 nadu偶y膰 seksualnych. Depresja maniakalna lub jakakolwiek inna choroba umys艂u mo偶e sta膰 si臋 g艂贸wn膮 przyczyn膮 niedost臋pno艣ci dla dziecka. Matka mo偶e pozosta膰 wycofana ze swoich dzieci lub w skrajnych przypadkach podejrzewa, 偶e 鈥嬧媎ziecko spiskuje przeciwko niej. Cierpienie rodzica jest cz臋sto przyczyn膮 poddania dziecka nadu偶yciom.

  Brak umiej臋tno艣ci rodzicielskich

  Wi臋kszo艣膰 rodzic贸w jest oczywi艣cie uzdolniona, gdy opiekuje si臋 dzie膰mi, ale niewielu mo偶e nie by膰 w stanie odpowiednio zarz膮dza膰 swoimi potrzebami fizycznymi i emocjonalnymi. Wielu rodzic贸w cz臋sto uto偶samia dyscyplinowanie dzieci z ich wykorzystywaniem i potrzebuje porady, aby lepiej zrozumie膰 rol臋 rodzica.

  Stres i brak wsparcia

  Wiele dzieci boryka si臋 z psychologicznym z艂ym traktowaniem, gdy ich opiekunowie lub rodzice s膮 pod wp艂ywem stresu. Rodzice maj膮 trudno艣ci z radzeniem sobie z emocjonalnymi potrzebami dziecka, zw艂aszcza gdy napotykaj膮 stresuj膮ce sytuacje. Rozwody, problemy z relacjami, obawy finansowe i problemy zwi膮zane z prac膮 mog膮 prowadzi膰 do tego, 偶e rodzice wykluczyli nadu偶ycia wobec swoich dzieci.

Jak mo偶esz powiedzie膰, czy Twoje dziecko by艂o ofiar膮 przemocy?

Zawsze istnieje dr臋cz膮cy l臋k i w膮tpliwo艣ci co do bezpiecze艅stwa dziecka w umys艂ach rodzic贸w, kt贸rzy nie mog膮 by膰 wok贸艂 niej. Zawsze 艂atwo jest zignorowa膰 lub przeoczy膰 oznaki nadu偶ycia, szczeg贸lnie gdy nie wiesz, czego szuka膰. Sprawd藕 u swojego dziecka, czy zdarzy艂o si臋 co艣 niezwyk艂ego w ci膮gu dnia, w szkole lub w przedszkolu. Zapytaj, czy czuje si臋 nieswojo lub przestraszona konkretn膮 sytuacj膮 lub osob膮. Powiniene艣 tak偶e obserwowa膰 wszelkie zauwa偶one zmiany fizyczne lub emocjonalne. Oznaki zranienia cia艂a lub ci膮g艂ego p艂aczu i zgry藕liwo艣ci s膮 bezpo艣rednimi wskaz贸wkami dla twojego dziecka b臋d膮cego ofiar膮 przemocy.

Znaki, na kt贸re nale偶y uwa偶a膰

Dzieci nie zawsze s膮 w stanie m贸wi膰 o nadu偶yciach, z kt贸rymi si臋 borykaj膮, albo dlatego, 偶e s膮 za ma艂e, aby je wokalizowa膰, rozpozna膰, albo dlatego, 偶e nie czuj膮 si臋 dobrze dziel膮c si臋 nimi. Uwa偶nie obserwuj wymienione poni偶ej objawy, aby ostrzec rodzica lub opiekuna o potencjalnym problemie.

  Nadu偶ycie fizyczne

  Uwa偶aj na nag艂e zmiany w zachowaniu w domu lub w przedszkolu i spadek wydajno艣ci w szkole. Dziecko, kt贸re jest molestowane fizycznie, niech臋tnie chodzi do przedszkola lub sp臋dza czas z konkretn膮 opiekunka. Sprawd藕, czy jej cia艂o jest pokryte siniakami lub obra偶eniami, kt贸rych nie mo偶na wyt艂umaczy膰 racjonalnie. Je艣li wyst臋puj膮 powtarzaj膮ce si臋 艣lady ugryzienia lub oparzenia, jest to wyra藕ny znak ostrzegawczy o tym, 偶e dziecko jest ofiar膮 przemocy fizycznej.

  Nadu偶ycie emocjonalne

  Dziecko krzywdzone emocjonalnie mo偶e przejawia膰 skrajne zmiany zachowa艅. Potrafi艂a odrzuci膰 sympati臋 rodzica lub mo偶e si臋 bardzo przywi膮za膰 i przylgn膮膰 do nich. Kiedy nadmiernie gadatliwe dziecko zamilknie lub odwrotnie, oznacza to, 偶e jest zaburzona emocjonalnie i potrzebuje wsparcia emocjonalnego ze strony rodzic贸w. Rodzic powinien uwa偶a膰 na niewyja艣nione b贸le brzucha lub b贸le g艂owy lub utrat臋 apetytu.

  Wykorzystywanie seksualne

  Dziecko, kt贸re pad艂o ofiar膮 przemocy seksualnej, spotka si臋 z intensywn膮 emocjonaln膮 i fizyczn膮 traum膮. Nie tylko b臋dziesz w stanie to ustali膰 z j臋zyka cia艂a dziecka, ale tak偶e ze znak贸w, jednak nieistotnych dla cia艂a dziecka. Potrafi tak偶e wykaza膰 trudno艣ci podczas siedzenia lub chodzenia w wyniku b贸lu w okolicy odbytu lub narz膮d贸w p艂ciowych (je艣li dosz艂o do penetracji narz膮d贸w p艂ciowych).

Skutki krzywdzenia dzieci

N臋kanie i zaniedbywanie dzieci cz臋sto pozostawia dziecku d艂ugoterminowe blizny, kt贸re s膮 trudne do usuni臋cia z umys艂u i cia艂a. Mo偶e mie膰 ogromny wp艂yw na spos贸b, w jaki dziecko b臋dzie zarz膮dza膰 zwi膮zkami w okresie doros艂o艣ci i mo偶e utraci膰 wiar臋 w siebie. Dzieci nie mog膮 normalnie funkcjonowa膰 w szkole, na studiach lub w pracy, gdy dorosn膮:

 • Rozwijaj kwestie zaufania: Dzieciom bardzo trudno ufa膰 innym, zw艂aszcza gdy ich rodzice s膮 odpowiedzialni za nadu偶ycia. Je艣li mo偶na zaufa膰 rodzicom, kto jeszcze mo偶e? Dziecko krzywdzone mo偶e nie by膰 w stanie stworzy膰 silnych zwi膮zk贸w ani utrzyma膰 zdrowego zwi膮zku.
 • Niezdolni do wyra偶ania emocji: maltretowane dzieci nie s膮 w stanie pozytywnie wy艂adowa膰 swoich uczu膰 i emocji. Skutkuje to rozlewem emocji i mo偶e ust膮pi膰 miejsca r贸偶nym problemom psychologicznym. Wykorzystywane dzieci cz臋sto uciekaj膮 si臋 do alkoholu lub narkotyk贸w w okresie doros艂o艣ci, aby z艂agodzi膰 b贸l, poniewa偶 mog膮 cierpie膰 z powodu l臋ku i depresji.
 • Uczucia bycia bezwarto艣ciowym: Niezwykle trudno jest przezwyci臋偶y膰 negatywne uczucia, je艣li kto艣 ci膮gle jest karany, a nawet bity. Dzieci krzywdzone maj膮 poczucie ni偶szo艣ci i s膮 bezwarto艣ciowe, a zatem dorastaj膮, gdy szukaj膮 mniejszej edukacji i nisko p艂atnej pracy. Podobnie, maltretowane seksualnie dzieci nie mog膮 ignorowa膰 haniebnych czyn贸w i zwi膮zanych z tym napi臋tnowa艅.

Wskaz贸wki dla opiekuna dziecka

Opiekun mo偶e zapewni膰 w艂a艣ciwe leczenie, aby pom贸c dziecku przezwyci臋偶y膰 traum臋 przemocy i zapewni膰, 偶e nie b臋dzie mia艂o miejsca 偶adne przysz艂e nadu偶ycie:

 • Daj dziecku swobod臋 wyra偶ania swoich uczu膰 bez obawy
 • Zbuduj silny system wsparcia dla przyjaci贸艂 i rodziny, aby wspiera膰 go w trudnych i trudnych czasach
 • B膮d藕 cierpliwy
 • Upewnij si臋, 偶e twoja mi艂o艣膰 do dziecka wyra偶ona jest s艂owami i czynami. Nie wahaj si臋 przytuli膰 dziecka, aby poczu艂 si臋 bezpiecznie.
 • Prowadzi膰 otwarte i uczciwe dyskusje na temat nadu偶ywania narkotyk贸w i alkoholu, palenia tytoniu, seksu i jego zagro偶e艅

Jak powstrzyma膰 wykorzystywanie dzieci?

Wdro偶enie nast臋puj膮cych zasad mo偶e zapewni膰 zapobieganie wykorzystywaniu dzieci:

 1. Jednym z najwa偶niejszych sposob贸w na powstrzymanie wykorzystywania dzieci jest przede wszystkim rozpoznawanie jego znak贸w. Dzieci cierpi膮 w milczeniu, dlatego trzeba ich prosi膰, aby si臋 otworzy艂y i dzieli艂y.
 2. Dzieci cz臋sto na艣laduj膮 doros艂ych w swoim 偶yciu i je艣li widzieli, jak rodzic zadaje krzywdy, czuj膮, 偶e zachowanie jest akceptowalne. Zdecyduj si臋 na terapi臋 i porady dla dzieci, kt贸re s膮 podatne na nadu偶ycia.
 3. Rozprzestrzeniaj wiedz臋 na temat wykorzystywania dzieci w s膮siedztwie lub mie艣cie. Kiedy ludzie dowiedz膮 si臋 o trudnych realiach nadu偶y膰 i zaniedba艅, poinformuj膮 o tym, a to mo偶e powstrzyma膰 potencjalnie agresywn膮 sytuacj臋.
 4. Wychowywa膰 dzieci na temat "dobrego dotyku i z艂ego dotyku".

Wskaz贸wki dotycz膮ce pomocy dzieciom krzywdzonym

 • S艂ysz膮c lub wiedz膮c o nadu偶yciu dziecka, upewnij si臋, 偶e reagujesz pilnie i ostro偶nie.
 • Wierz w to, co powiedzia艂o ci dziecko, i nie powtarzaj tego innym bez powodu.
 • Nigdy nie zatrzymuj ich od m贸wienia o tym ani nie wywo艂uj w nich poczucia winy.
 • Powiedz dziecku, 偶e on jest teraz bezpieczny, a ty zajmiesz si臋 sytuacj膮.

Zg艂aszanie nadu偶y膰 dzieci

Osoba, kt贸ra maltretowa艂a dziecko, musi zosta膰 poci膮gni臋ta do odpowiedzialno艣ci za ten czyn i jest to jedno z podstawowych rozwi膮za艅 problemu krzywdzenia dzieci. Uzyskanie profesjonalnej pomocy od os贸b wyspecjalizowanych w tej dziedzinie jest kolejnym krokiem. Nale偶y natychmiast zg艂osi膰 spraw臋 nadu偶ywania dzieci na najbli偶szy posterunek policji, je偶eli sprawca przemocy nie jest w艂a艣cicielem do jego czynno艣ci.

Przemoc wobec dzieci jest powa偶n膮 i zagra偶aj膮c膮 偶yciu spraw膮, kt贸r膮 nale偶y pilnie rozpatrzy膰 w spos贸b delikatny. Mo偶e to by膰 traumatyczne dla dziecka i nale偶y podj膮膰 wszelkie niezb臋dne kroki, aby zaj膮膰 si臋 t膮 sytuacj膮. Je艣li znaki zostan膮 rozpoznane w odpowiednim czasie, mo偶liwe jest unikni臋cie powa偶nych uraz贸w w przysz艂o艣ci.

Poprzedni Artyku艂 Nast臋pny Artyku艂

Rekomendacje Matki